Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

“Design refers to the will to interpret the meaning of human life and existence through the process of making things.”*

We live in times of change and the challenges faced by industrial designers are now more varied than they were just a few years ago. There is a great need for solutions that help us form our society. This need may be about reducing environmental load, improving healthcare, increasing equality, facilitating integration or developing public transport. Our students ask new questions that shed light on different challenges an industrial designer can face. They also reflect upon how their proposals can work in different situations. At the Industrial Design programme at Konstfack, we design for people and for the society we live in. We create prototypes, conduct user studies and experiments in collaboration with others. By shaping and materialising proposals, designers can solve problems, but they can also bring forth new ideas on how we can relate to our surroundings in different, sometimes unexpected ways.

In this year’s bachelor’s degree projects for Industrial Design, the students deal with many different fields of interest; our relationship with the ocean, creative playgrounds, human contact, exciting recycling, a toolkit for pre-school educators, bicycles for the police, contact between Swedes and new arrivals in Sweden, a game about cooking together, the vehicle of the future, a motorbike that embraces the pleasure of driving and being in control, furniture for small apartments, objects that resemble individuals, tools for people with rheumatism, the toilet of the future, and a bicycle seat for children where the precious cargo is in focus. The universal theme of the projects is the investigation of people’s relations to objects in various contexts.

We are proud of how our students use their creative energy and curiosity to investigate, cooperate and experiment to create proposals relevant to the present and the future. You are warmly welcomed to the Konstfack Degree Exhibition 2016 and to meet the students and take part of their work.

Jenny Althoff
Jonas Ahnmé
Magnus Lindfors

Senior Lecturers in Industrial Design

*Kenya Hara, Designing Design, 2007

“Design refers to the will to interpret the meaning of human life and existence through the process of making things.”*

Vi lever i en tid av förändring, och utmaningarna för industridesigners är idag mer varierade än de var för bara några år sedan. Det finns ett stort behov av lösningar som hjälper oss att skapa vårt samhälle. Detta kan till exempel handla om att minska miljöbelastningen, förbättra sjukvården, öka jämställdheten, underlätta integration, eller utveckla kollektivtrafiken. Våra studenter ställer nya frågor som sätter ljuset på de olika utmaningar en industridesigner kan ställas inför. Samtidigt reflekterar de kring hur deras förslag kan fungera i olika situationer. På Industridesign Konstfack värnar vi den grund som yrket vilar på. Vi designar för människor och för det samhälle vi lever i, vi skapar prototyper, genomför användarstudier och experiment i samverkan med andra. Genom att gestalta och materialisera förslag kan designers dels skapa praktiska lösningar på problem, men även väcka idéer kring hur vi kan förhålla oss till vår omgivning på olika, ibland oväntade sätt.

I årets kandidatarbeten på Industridesign visas studenterna många olika projekt; vårt förhållande till havet, kreativa lekplatser, mänsklig beröring, roligare återvinning, ett redskapsbälte för förskolepedagoger, cyklar till poliser, kontakten mellan svenskar och nyanlända, ett spel om matlagning, framtidens fordon, en motorcykel som bejakar körglädje och kontroll, möbler för trångbodda, individliknande föremål, verktyg för reumatiker, framtidens toalett och en cykelstol för barn där den dyrbara lasten är i fokus. Gemensamt för projekten är undersökandet av människors relationer till föremål i olika sammanhang.

Vi är stolta över hur våra studenter med kreativ energi och nyfikenhet undersöker, samarbetar och experimenterar för att skapa förslag som är relevanta för samtiden och framtiden. Varmt välkommen att träffa studenterna och ta del av deras arbeten på Konstfacks vårutställning 2016.

Jenny Althoff
Jonas Ahnmé
Magnus Lindfors

Lektorer i industridesign

*Kenya Hara, Designing Design, 2007