Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Teacher Education Programme in Visual Arts / Adam Gordon

Adam Gordon


Adam Gordon
b. 1963, United Kingdom

How Can One Decide and Stick to One Creative Idea from Several?

My work is a tool on how to stick to one idea among many. I work with a survey in which I have applied action research. I became aware that there are currently no instrumental methods in teaching idea processes. In the school curriculum, idea generation is taken for granted without direct guidance. In my work as a designer, I have noticed that it often takes too long to get into the creative process. From a high school design project I taught, a student asked the question “How can one hold onto one idea among many?” The question stayed with me and it became the start of my investigation.

Hur håller man fast vid en idé av flera?

Mitt verk är ett verktyg om hur man håller fast i en idé bland flera. Jag arbetar med en undersökning där jag har tillämpat action-forskning. Jag har märkt att det saknas instrument i undervisning om idéprocesser. I Skolverkets kursplaner tas idégenerering för given utan direkt vägledning. I mitt arbete som designer har jag märkt att det ofta tar för lång tid att komma in i den kreativa processen. Från en gymnasieuppgift i design som jag gav, ställde en elev mig frågan – Hur kan man hålla fast i en idé bland flera? Jag har hållit mig kvar vid den frågan och det blev starten på min undersökning.