Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Teacher Education Programme in Visual Arts / Simoné Namazi

Simoné Namazi

Simoné Namazi
b. 1993, Sweden
+46760871594

Frustration in creation

We are all familiar with the frustration of trying to master something which we cannot learn.

I have examined why people stop drawing after preschool. What makes someone stop using a pen and paper to express themselves?

There are two aspects that all my informants brought up: The frustration of not being able to transfer an idea from your mind to your hand, and not having enough time to practice drawing. In my work, I showcase the learning process, how practice and time gives results. The frustration that is present at the start of the process, but subsides the more practice and time I put in. In my work, I have chosen to abandon drawing, but I still work with paper. Do you have to learn to handle the paper before learning to handle the pen?

Frustration i skapande

Alla kan känna igen sig i frustrationen att försöka behärska något man inte kan anamma.

I min undersökning har jag lyft fram varför människor slutar teckna efter förskolan. Vad gör att man slutar använda sig utav penna och papper för att uttrycka sig?

Två aspekter som alla mina informanter sa: Frustrationen att inte kunna överföra idé från hjärna till hand och att det inte finns tid för att öva på att teckna. I mitt verk gestaltar jag processen att lära sig något, hur övning och tid ger resultat. Frustrationen som finns i början av processen, men som sedan försvinner desto mer övning och tid jag ger det. I verket har jag valt att lämna teckning, men fortsätter att arbeta med pappret. Måste man lära sig hantera pappret innan man lär sig hantera pennan?