Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Teacher Education Programme in Visual Arts / Anton Krüll

Anton Krüll

Anton Krüll
b. 1986, Sweden

AssignmentArt

This work is part of a study that focuses on two different phenomena in visual art education. On one hand, the creative job you as a teacher have to perform in making assignments for teaching art, and on the other hand the manipulation of the recipient’s work through the assignments you create.

For my degree project, I have formulated and designed a number of assignments based on the requirements for visual art education in Swedish high schools. These assignments are deliberately formulated in an attempt to manipulate the recipients toward a specific goal, with language and form as my tools. The assignments were distributed to people with different levels of experience in art with the aim of seeing how the manipulation works with the recipients’ varying levels of experience, and if it worked at all.

UppgiftsKonst

Det här arbetet är en del av en undersökning som fokuserar på två olika företeelser inom bildundervisning. Dels det kreativa jobb du som lärare måste utföra när du utformar bilduppgifter, dels den styrning av mottagarnas skapande som sker när de jobbar med dessa uppgifter.

Jag har i min undersökning formulerat och formgivit ett antal bilduppgifter baserade på kunskapskrav inom bildämnet på gymnasiet. Uppgifterna är medvetet formulerade i ett försök att styra mottagaren mot specifika mål, med språk och form som verktyg. Uppgifterna har sedan delats ut till personer med olika mycket erfarenhet inom bild, med syftet att se hur styrningen fungerar i relation till de olika deltagarnas förkunskap, och om styrningen fungerat överhuvudtaget.