Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Teacher Education Programme in Visual Arts / Erik Wintzell

Erik Wintzell

Erik Wintzell
b. 1982, Sweden

Amazing Animals in the Amazon Rainforest

Amazing Animals in the Amazon Rainforest is a picture book for children aged 4-7.

In the first stage of the degree project, a preliminary idea was created based on my notions of children’s interests and desired picture worlds. In the next stage, pre-school educators participated in developing the concept by making suggestions for additions and changes.
The three versions to be presented are the result of the collaboration I had with the educators and is the first part in the forthcoming book.

Så lever djuren i Amazonas

Så lever djuren i Amazonas är en bilderbok för barn i åldrarna 4-7 år.

I examensarbetets första fas skapades preliminära uppslag utifrån mina föreställningar om barns intressen och önskade bildvärldar. I nästa fas fick förskolepedagoger vara med och utveckla konceptet genom att komma med förslag på tillägg och ändringar.
De tre uppslag som presenteras är ett resultat av samarbetet mellan mig och pedagogerna, och utgör en första del i den kommande boken.