Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Teacher Education Programme in Visual Arts / My Andersson

My Andersson


My Andersson
b. 1992, Sweden
+46734231321

The Backpack of Life

My degree project is about our differences with a focus on children with functional variations.

We are all born with different circumstances in life. From my point of view, we all got a backpack that we fill with experiences, difficulties, knowledge and much more. What matters is what we do with it and how people around us respond.

My work is separated into two different parts. In the theoretical part, I take a closer look at children’s television programmes and analyse how children with functional variations are displayed.
In the second part, I will create a cut-out animation. The purpose of the animation is to show the characters’ different backpacks and their struggles.

Have you ever wondered what you have in your backpack?

Livets ryggsäck

Mitt examensarbete handlar om alla människors olikheter med fokus på barn med funktionsvariationer.

Vi har alla har olika förutsättningar i livet. Jag ser det som att vi alla bär på en ryggsäck som innehåller medfödda förutsättningar, erfarenheter, svårigheter, lärdomar m.m. Frågan är vad vi gör med innehållet och hur omgivningen reagerar, bemöter och värdesätter oss.

Mitt arbete består av två delar. En teoretisk del som handlar om barnprogram som visas på public service-kanalerna och hur barn med olika funktionsvariationer gestaltas. I min gestaltande del skapar jag ett barnprogram i form av en cut-out animation. Budskapet i programmet syftar till att lyfta fram figurernas individuella ryggsäckar för att skapa empati, visa att alla kämpar med olika svårigheter och att det inte är något konstigt med det.

Har du funderat på vad som finns i din ryggsäck?