Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Teacher Education Programme in Visual Arts / Kristina Strömgren

Kristina Strömgren

Kristina Strömgren
b. 1989, Sweden

To create where you live

I examine how visual arts education and cultural opportunities in towns affect young people’s view of culture and of their local communities. Is artistic creation in the countryside in the shadow of the city? In my work, I investigate methods for capturing and providing the conditions for creativity amongst young people in sparsely populated areas in Jämtland.

Elljusspåret, bryggan och pizzerian

Jag undersöker hur bildundervisningen och kulturutbudet på orten påverkar ungdomars syn på kultur och på sin egen hembygd. Befinner sig konstnärligt skapande på landsbygden i skuggan av staden? I mitt arbete undersöker jag metoder för att fånga upp och ge förutsättningar för skapande hos ungdomar i glesbefolkade områden i Jämtland.