Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Teacher Education Programme in Visual Arts / Agnes Distler

Agnes Distler


figur3


figur4


mönster1

Agnes Distler
b. 1965, Poland

White on black

How can a chalkboard compete with a whiteboard, smartboard or other digital media?
The chalkboard has disappeared from Swedish schools, but still remains in Waldorf schools as a part of the educational concept.
In my work, I investigate the possibilities of visual expression with a piece of chalk in my hand, drawing on the blackboard. But I cannot draw anything I want. The Waldorf curriculum is the frame of my work. It is an artistic work, but given an educational task.

I want to understand visual codes in the aesthetic frame of the Waldorf school. What can I learn from these kind of aesthetics?
In a school free from textbooks, the chalkboard is the schoolbook.

Chalkboard drawings represent values quite opposite to the values of digital media. But despite the differences, the chalkboard deserves to be in the same classroom.

Vitt på svart

Kan den svarta tavlan stå sig i konkurrens med whiteboard, smartboard och andra digitala medel?
Den är så gott som nedplockad i kommunala skolor, men i Waldorfskolan är den kvar eftersom den ingår i denna skolforms pedagogiska koncept.

I min undersökning vill jag se vilka möjligheter jag har att uttrycka mig visuellt genom att med kritan i hand måla och teckna på tavlan. Men inte vad som helst.
Ramarna utgörs av Waldorfskolans kursplan. Jag arbetar konstnärligt utifrån en pedagogisk uppgift. Jag undersöker också de bildkoder som dominerar Waldorfskolan, dess säregna estetik. Vad vill denna estetik lära mig?
I en skola som inte använder läroböcker är tavlan barnens lärobok.

Svarta tavlan står, enligt mig, för helt andra värden än de digitala, men den förtjänar sin givna plats i ett klassrum.