Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Teacher Education Programme in Visual Arts / Sophia Wallgren

Sophia Wallgren

Sophia Wallgren
b. 1979, Sweden
+46 0730452964

Care and respect

This is a project about visual arts education and is presented in two parts. One of the parts is displayed at the Degree Exhibition. It is an investigation about what may happen when caring for the environment is the starting point for methods and materials for an artistic process. The second part is a paper that discusses both the aforementioned materials investigation, and a completed study circle that addressed sustainability issues linked to artistic work. The aim of this art education project is to contribute with strategies and methods in terms of how we can teach visual arts from a sustainability perspective.

Omsorg och respekt

Det här är ett bildpedagogiskt arbete som redovisas i två delar. På vårutställningen visas den ena delen. Det är en undersökning om vad som kan hända när omsorg om miljön är utgångspunkten till val av metoder och material i en konstnärlig process. Den andra delen är en uppsats som bearbetar både ovan nämnda materialundersökning, samt en genomförd studiecirkel som handlat om hållbarhetsfrågor kopplat till konstnärligt arbete. Syftet med hela detta bildpedagogiska arbete är att det ska bidra med strategier och metoder för hur man kan arbeta med bildundervisning utifrån ett hållbarhetsperspektiv.