Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Teacher Education Programme in Visual Arts / Frida Lindberg

Frida Lindberg

Frida Lindberg
b. 1985, Sweden

Portrait of Time

This study is about the tradition of imaging through drawing and painting at school and how old traditions can live on in today’s teaching. This is a creative work that explores how one can work away from these expectations and meet imaging in a different way, without pencils and colour.

This project is a crocheted portrait from a photo. The material is thin, black cotton yarn and only two different stitches with a 1.25 size crochet hook.

By crocheting a portrait of my grandmother who grew up during the 1940s, I touch upon questions about traditions, old ideals and practices. Through a historically typical female craftsmanship chore, in a time-consuming manner, I create an old portrait of an ordinary woman who grew up during the time that affects our views and traditions in society even today.

Portrait of Time

Den här undersökningen handlar om traditionen om avbildning genom teckning och måleri i skolan, hur gamla traditioner kan leva kvar i dagens undervisning. Det är ett gestaltande arbete som undersöker hur en kan arbeta sig bort ifrån dessa förväntningar och möta avbildning på ett annat sätt – utan pennor och färg.

Projektet är ett virkat porträtt utifrån ett foto. Materialet är tunt svart bomullsgarn, endast 2 olika stygn med en virknål i storlek 1,25.

Genom att virka ett porträtt av min mormor som växte upp under 40-talet rör jag vid frågor om traditioner, gamla ideal och arbetssätt. Via en historiskt typiskt kvinnlig hantverkssyssla, på ett tidskrävande sätt, gestaltar jag ett gammalt porträtt av en helt vanlig kvinna som växte upp under den tid som påverkar våra åsikter och traditioner i samhället ännu idag.