Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Teacher Education Programme in Visual Arts / Emina Jakobsson

Emina Jakobsson
Emina Jakobsson
b. 1990, Sweden

Everything must be so fucking... perfect

To me, as an aspiring visual arts teacher, it is important to highlight and problematise images that negatively impact girls’ mental health. My work visualises both sides of the reality and the illusion created by social media. The images that we are exposed to in contemporary life are often a cropped, touched-up version of reality.

I have examined the visual cultures of young girls with the aid of seven girls. They feel pressured through images from many different directions. The media, advertisements and social media present an ideal image and an illusion about how to be perfect according to the media norm. The lifestyles and physical ideals displayed only accommodate a select few, which they find both saddening and stressful. The title is a quote from one of the girls, summarising her view of social media. Another girl describes how dejected the ideals make her feel by asking “Am I not good enough?”

Allting ska vara så jävla... perfect

För mig som blivande bildlärare är det viktigt att synliggöra och problematisera de bilder som bidrar negativt till tjejers psykiska hälsa. Mitt verk visualiserar båda sidor av den verklighet och illusion som byggs upp i sociala medier. Bilderna vi exponeras för i vår omgivning är ofta en beskuren, retuscherad version av sanningen.

Jag har undersökt unga tjejers visuella kulturer tillsammans med sju tjejer. De upplever påtryckningar genom bilder från flera håll. Media, reklam och sociala medier framställer ett ideal och en illusion om hur en är perfekt enligt medienormen. De livsstilar och kroppsideal som visas kan endast ett fåtal passa in i, vilket de menar är både sorgligt och stressande. Titeln är ett citat från en av tjejerna och sammanfattar hennes syn på sociala medier. En annan tjej beskriver sin uppgivenhet till kroppsidealen med frågan ”Är inte jag tillräcklig?”