Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Teacher Education Programme in Visual Arts / Johanna Norrbin

Johanna Norrbin

Johanna Norrbin
b. 1987, Sweden
0046735398358

To know more (than we can say)

My degree project is about tacit knowledge. I’ve wanted to research what tacit knowledge is, how it feels and expresses itself through craft-based handling – how it expresses itself in action, in this case in ceramics.

Through an autoethnographic method with an artistic research aim, I have through my work by making tiles/mosaics and together with an informant/trainee in the workshop where we have created pots, constructions or vessels for knowledge, hopefully contributed to an understanding of know-how and knowledge through actions that can’t be expressed if not shown. To know more than you can say, but to reflect upon it through a making process and texts. Theory and practice have met to give a perspective on something that is hard to pin down but feels just like cycling or singing along to a familiar song.

To know more (than we can say)

Mitt examensarbete handlar om tyst kunskap. Jag vill undersöka vad tyst kunskap är, hur den känns och kommer till uttryck genom ett hantverksmässigt kunnande – i  handling – i detta fall i keramik.

Genom en autoetnografisk metod i ett konstnärligt forskningssyfte har jag genom min gestaltningsprocess av att göra kakel/mosaik samt tillsammans med en informant/praktikant i keramikverkstaden där vi har skapat kärl, konstruktioner eller behållare för kunnande, förhoppningsvis bidragit till förståelse för kunskap i handling som kanske inte kan uttryckas på annat sätt än att visas. Att veta mer än en kan säga, men att reflektera över det genom en skapandeprocess och texter av olika slag. Teori och praktik har mötts för att ge perspektiv på något som är svårt att sätta fingret på, men som känns precis som att cykla eller sjunga med till en gammal låt