Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Teacher Education Programme in Visual Arts / John Arborgh

John Arborgh

John Arborgh
b. 1982, Sweden
+4670-423 17 78

Error Syntax

My degree project deals with how those of us within the subject of art at our schools can create new conditions for teaching programming.

Programming is to create instructions. When we program, we tell a machine what we want and what it must do. For the machine to understand, we must use the machine’s programing language. This language is guided by syntax. A set of reserved words and potential order of characters allowed in the program. A syntax error is an error message that occurs when a program has not been written in accordance with the set syntax rules. These errors are often a result of spelling or written errors and are seldom the result of a problem with logical thinking.

I want to avoid the syntax rules of the programing language. Instead, I want to focus the teaching of programing based on logical thought and creative problem solving – which is actually needed to be able to program. I feel there is a close link between programing, creating and creativity.

Error Syntax

Mitt examensarbete handlar om hur vi i bildämnet på våra skolor kan skapa nya förutsättningar för lärande av programmering.

Programmering är att skapa instruktioner. När vi programmerar berättar vi för en maskin vad det är vi vill att den ska göra. För att maskinen ska förstå måste vi använda oss av maskinens programspråk. Detta språk styrs av en syntax. En uppsättning reserverade ord och möjlig teckenordning tillåtna i programmet. Ett syntax error är ett felmeddelande som uppstår när ett program inte är skrivet enligt de givna syntaxreglerna. Dessa fel beror ofta på stav- eller skrivfel och är sällan resultatet av ett logiskt tankefel.

Jag vill undvika programspråkets syntaxregler. Istället vill jag fokusera lärandet av programmering på logiskt tänkande och kreativ problemlösning. Det som faktiskt krävs för att kunna programmera. För mig så finns det en tät koppling mellan programmering, skapande och kreativitet.