Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Teacher Education Programme in Visual Arts / Anders Hanses

Anders Hanses

Anders Hanses
b. 1982, Sweden
+46 70 7152237

Conservative massacre on the subject of visual arts

“When you realise your role as an object for influence and communication in an environment that wants to form you according to its conditions, and in conflict with your own interests, then – and only then – do you have the chance to begin from a point that is able to provide the freedom to create.”*

The project is based on research surrounding the significance of the subject of visual arts. “A conservative massacre of the visual arts subject ” examines how students and teachers at the “Department of art teachers” (later the Department of Visual Arts, and now known as the Department of Visual Arts and Sloyd Education) fought a radical war from the 1950s to the 1980s to realise the new subject specialisation which it is now famous for.

*Gert Z Nordström & Christer Romilson (translation)

Konservativ massaker på bildämnet

”När man insett sin roll som objekt för påverkan och kommunikation i en miljö som vill forma en efter dess villkor och i strid med ens egna intressen då, och först då har man möjlighet att börja från en grund som skulle kunna ge frihet att skapa.”*

Projektet baseras på forskning kring bildämnets betydelse. ”En konservativ massaker av bildämnet” behandlar hur elever och lärare på TI – Teckningslärarinstitutet (senare BI, numera IBIS) under 1950- till 1980-talet bedrev en radikal kamp för att genomföra den nya ämnesinriktning som idag är känd för ämnet.

*Gert Z Nordström & Christer Romilson