Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Bachelor / Interior Architecture & Furniture Design / Anna Märta Danielsson

Anna Märta Danielsson


för vissa ett val för andra ett måste


ugn


urbant friluftsliv

Anna Märta Danielsson
b. 1988, Sweden

For Some; a Neccessity, for Others; a Choice'

In the city, you have to accept the rules of capitalistic consumption to move freely. Coffee shops, restaurants, and galleries are dominating the urban space. What will happen if one creates a system of one’s own in the city, without being required to consume but being able to engage in the same activities as the consumers? How does such a space look and for whom can it be?

I have applied the principles of “freedom to roam” to an urban environment and through workshops researched to find what needs there may be in this space and what agreements that may affect how we can live an outdoor life in an urban environment.

För vissa ett måste, för andra ett val

I ett stadsrum krävs det ofta att du går med på kapitalismens konsumtionsregler för att kunna röra dig fritt. Kaféer, restauranger, gallerior är vad vi möts av i den byggda arkitekturen. Vad händer när en skapar sitt eget system i staden utan krav på konsumtion, men där en kan delta i samma aktiviteter som den som konsumerar? Hur kan ett sådant rum se ut, och för vem är det?

Jag använt mig av ”allemansrättens principer” och applicerat dessa i en urban miljö. Genom olika workshops har jag utforskat vilka behov som uppstår i ett sådant rum och vilka överenskommelser som kan styra ett friluftsliv i stadsmiljö.