Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Bachelor / Interior Architecture & Furniture Design / Linnea Persson

Linnea Persson


Linnea Persson
b. 1992, Sweden

ROOMS IN TRANSITION - finding yourself between reality and dreams

An investigation into how we, with the aid of design, can create variability, identity and experiences in patient rooms for children in care environments.

How can a room open up opportunities for you when time stands still around you? Fantasy, dreams, playing and time. Children’s experiences never stop changing.

Imagine suddenly being forced into a world which consists of a life-threatening disease, and taxing and lengthy treatments. You find yourself in a sterile and empty room with few details to focus your eyes on. The ceiling is white like a blank sheet of paper and the empty walls surround you with the same sense of nothingness every day. What is your relation to the room and what can you influence? What is permanent and what is variable?

RUM I FÖRÄNDRING: Att befinna sig mellan verklighet och drömmar

En undersökning om hur vi genom gestaltning kan skapa föränderlighet, identitet och upplevelse i patientrummet för barn i vårdmiljö.

Hur kan ett rum öppna upp för möjligheter när tiden runt omkring dig står still? Fantasi, drömmar, lek och tid. Barns upplevelser slutar aldrig att förändras.

Tänk dig att du plötsligt tvingas in i en värld som består av livshotande sjukdom med påfrestande och långa behandlingar. Du befinner dig i ett sterilt och avskalat rum med få detaljer att fästa blicken på. Taket är vitt som ett blankt papper och de kala väggarna omsluter dig med samma känsla av tomhet, varje dag. Vilken relation har du med rummet och vad kan du påverka? Vad är fast och vad är föränderligt?