Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Bachelor / Interior Architecture & Furniture Design / Julia Niklasson

Julia Niklasson


Postcard Gazing The Universe


…change perspectives


…side by side.

Julia Niklasson
b. 1991, Sweden

The Gazing Structure – a Story about Perspective

I want to make rooms that gaze at the universe, at other celestial bodies. In these rooms different human bodies, groups and opinions can meet. They meet at the site that the room looks at.

I want to explore how rooms, with a clear direction towards a third party, make us meet by getting us to stand side by side and in that way approach and understand each other. It’s about perspective. It is about sympathy. Rooms that can operate in a mediated way, which allow us to move forward when we are stuck and look beyond preconceived ideas and norms. It’s about rooms that can take us to other places, fictitious or so incomprehensibly distant, that we as individuals can meet there on conditions other than what is offered here and now. I want to design these other conditions by clearly directing the rooms away from themselves and instead opening up to other perspectives and scales. What we call windows will therefore be a central part of my design, but also how our bodies enter a room.

Det skådande rummet – en berättelse om perspektiv

Jag vill göra rum som skådar mot universum, mot andra himlakroppar. Rum där olika människokroppar, grupper och åsikter kan mötas. Möten som sker på den plats som också rummet skådar på.

Jag vill undersöka hur rum med en tydlig riktning mot en tredje part får oss att mötas genom att få oss att stå sida vid sida, och på det sättet också närma oss och förstå varandra. Det handlar om perspektiv. Det handlar om sympati. Det handlar om rum som kan fungera på ett medlande sätt. Rum som får oss att komma vidare när vi har fastnat och istället se bortom förutfattade meningar och normer. Det handlar om rum som förflyttar oss till andra platser, fiktiva eller så obegripligt avlägsna, att vi som individer kan mötas där på andra villkor än vad som erbjuds här och nu. Jag vill gestalta dessa “andra villkor” genom att tydligt rikta rummen bort från sig själva och istället öppna upp mot andra perspektiv och skalor. Det vi kallar fönster kommer alltså att bli en central del i min gestaltning, men också hur våra kroppar träder in i rummen.