Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Bachelor / Interior Architecture & Furniture Design / Oskar Nilsson

Oskar Nilsson


Interweave

Oskar Nilsson
b. 1989, Sweden

Interweave

A mat is a piece interwoven of several parts and each part carries its own story. Depending on how I choose to put the parts together I change the whole story.

In my project, I examine different types of instructions. I give myself the instructions to take the next step, to create the individual parts. I am looking for them in the things I hold in my hands, but also in existing rooms. They can be carelessly written words, a simple line, or folds on paper, that together describe the order in which something can be done.

Each part of the mat is like a word in a sentence. I weave together the sentences. I create grammar that someone else has to relate to.

En matta

En matta är en yta sammanflätad av flera delar där varje del bär på en egen historia. Beroende på hur jag väljer att sätta samman delarna ändras helheten.

I mitt examensarbete undersöker jag olika typer av instruktioner. Jag ger mig själv instruktioner för att ta nästa steg, för att skapa delarna. Det kan vara slarvigt skrivna ord, ett streck, eller vecken på ett papper. Letar efter dem i pappersbiten jag håller i handen, men även i befintliga rum. Tillsammans beskriver de hur något skall utföras.

Varje del av mattan blir som ett ord i en mening. Det är jag som flätar samman meningarna, jag skapar grammatiken som någon annan måste förhålla sig till.