Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Bachelor / Interior Architecture & Furniture Design / Rasmus Brelid

Rasmus Brelid


Experiencing atmosphere

Rasmus Brelid
b. 1989, Sweden
+46735176453

Phenomenology in the design

On a hill in Saittarova.

120 kilometres south-east of Kiruna, there is a sunny hill, tall pine trees, and a lake. Here, in the middle of the forests of Tornedalen, Sten Roger Kalla wants to build a house that he can live in. I have been entrusted to realize his vision, which is also the basis for my degree project.

My design work will be based on the following concepts:

“Atmosphere”; for me an elusive and abstract feeling of a whole that we experience in an environment, situation, or spatiality.

“Phenomenology”; how something reveals itself to us. The study of our consciousness and how we experience our surroundings with our individual being and all of our senses.

I believe that these two concepts are connected and form an important part of all design.

In my work, I develop my own personal methods to create spatialities, atmospheres with phenomenology, using all our senses and emotions as tools. What atmospheres are evoked by space, textures, light, intensity, heat…

Fenomenologi i gestaltningen

På en sluttning i Saittarova.

Tolv mil sydost om Kiruna finns en solig sluttning, höga tallar och en sjö. På denna plats, mittibland Tornedalens skogar, vill Sten Roger Kalla bygga ett hus att leva i. Jag har fått förtroendet att förverkliga hans vision vilket också är grunden till mitt examensarbete.

Följande begrepp är utgångspunkter för mig i gestaltningsarbetet:

”Atmosfär”, för mig en svårfångad, abstrakt känsla av en helhet som vi upplever av en miljö, en situation eller rumslighet.

”Fenomenologi”, hur något visar sig för oss. Läran om vårt medvetande och hur vi upplever vår omgivning med vårt individuella väsen och alla våra sinnen.

Jag tycker att begreppen hör samman och är en viktig del inom all utformning.

I mitt arbete utvecklar jag egna personliga metoder för att skapa rumsligheter, atmosfärer med fenomenologi och med alla våra sinnen och känslor som verktyg. Vilka atmosfärer framkallas av rymd, textur, ljus, intensitet, värme…