Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Bachelor / Interior Architecture & Furniture Design / Niklas Ajling

Niklas AjlingNiklas Ajling
b. 1985, Sweden
073 531 4363

Song of Iron, Vision of Space

How would space be shaped if conceived and manipulated by sound? Not shaped for sound, but by sound. I wondered, would it become special in any way and headed into a world of resounding rings, visualized frequencies and harmonic curves.

The ring of vessels out of iron became a point of departure in an attempt, in what would try to explore what space could be when it was heard.

Through our analogue ears.
Registered digitally within a computer.
Rebounding to our ears and other senses.

Keep yourself still, listen and feel with something other than your eyes.
What traces from what you hear remain in what you see?

Insert translated title

Hur blir ett rum om det får manipuleras och formas av ljud? Inte format för ljud, utan av ljud. Jag undrade om det skulle bli speciellt på något sätt och gav mig in i en värld av klang, visualiserade frekvenser och harmoniska kurvor.

Klangen från kärl ur järn blev utgångspunkten i ett försök. Ett försök att utforska vad ett rum skulle kunna vara, när det blev hört.

Genom våra analoga öron.
Samtidigt digitaliserat av en dator.
Sedan återgå till våra analoga ögon och andra sinnen.

Ställ dig still, lyssna, och känn med något annat än ögonen och känseln.Vilka spår sätter det som du hör i det du ser?