Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Bachelor / Interior Architecture & Furniture Design / Cecilia Krook

Cecilia Krook


study of spatiality


study of spatiality


study of material

Cecilia Krook
b. 1989, Sweden

Untitled

Anxiety, stress, fear – life and death

What does it feel like to step into an unknown environment in a vulnerable condition?

What allows us to read and understand a new environment?

In this project we work with designing the entrance to the Children’s Cancer Unit at Uppsala University Hospital. The entrance is our first impression of a place, a room with several purposes.

We are looking at concepts such as trust, safety and interaction in order to see how we can improve the spatial experience for the visitor. The relationship between person and space.

Children and relatives are to feel welcome and supported in a very difficult situation.

How can you safeguard the wellbeing of the person through the spatial experience?

Utan titel

Oro, stress, rädsla – liv och död

Hur känns det att kliva in på en okänd plats i ett sårbart tillstånd?

Vad är det som gör att vi kan läsa av och förstå en ny miljö?

I det här projektet arbetar vi med utformningen av entrén till barncanceravdelningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Entrén är vårt första intryck av en plats, ett rum med flera syften.

Vi tittar på begrepp såsom förtroende, trygghet och interaktion för att se hur vi kan förbättra den rumsliga upplevelsen för besökaren. Relationen mellan människa och rum.

Barn och anhöriga ska känna sig välkomna och bekräftade i en mycket svår situation.

Hur kan man genom den rumsliga upplevelsen värna om människans välmående?