Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Bachelor / Interior Architecture & Furniture Design / Marcus Sörensen

Marcus Sörensen


Storyboard Sequence

Marcus Sörensen
b. 1985, Sweden

Stories Unfolding

To interpret, reinterpret and make new design proposals in spaces are important tasks for an interior architect. How can I work with a method to examine different spatial relationships?

Storytelling in architecture and design is often perceived as commercial, but don’t all spaces carry a story?

In my degree project, I explore storytelling and narrative structures as a method for working with space. Each location or space tells at least one, if not several stories.

By analysing the existing ‘story’ of a space, I can relate to it and make additions or changes. A rewrite of the story, or a clarification, an articulation.

Can I find stories that have not been given form and add them to the layers of stories that already exist?

Can a good story create good interior architecture?

Stories Unfolding

Att tolka, omtolka och göra nya gestaltningar i rum är viktiga arbetsuppgifter för en inredningsarkitekt. Hur kan jag arbeta med en metod för att undersöka olika rumsliga relationer?

Storytelling inom arkitektur och design uppfattas många gånger som något kommersiellt laddat, men bär inte alla rum på en berättelse?

I mitt examensarbete utforskar jag storytelling och berättelsers struktur som en metod för att arbeta med rumsligheter. Varje plats eller rumslighet berättar åtminstone en, om inte flera, berättelser.

Genom att analysera en befintlig plats ’berättelse’ kan jag förhålla mig till den och göra tillägg eller ändringar. En omskrivning av berättelsen, eller ett förtydligande, en artikulering.

Kan jag hitta berättelser som inte givits form och skriva in dessa i de lager av berättelser som redan finns?

Kan en bra story skapa bra inredningsarkitektur?