Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Bachelor / Interior Architecture & Furniture Design / Axel Bergholm

Axel Bergholm


Activating a hidden preference.


Over the Hill

A cabin on a hill in Härjedalen. How can it comment on and question cultural heritage? How can you work around rules and which ones can you break? Which time in history is the appropriate time to preserve and conserve? And why? Can you hide yourself, your own perfect sphere in a shell of apparent conformation?

In this work, I create a living space for a family who want to build an additional house on their piece of land in Härjedalen. A house primarily to be used in the winter season for recreational purposes.

How can I use this to explore my questions?

Över berget

En stuga på ett berg i Härjedalen. Hur kan den kommentera och ifrågasätta kulturarvet? Hur kan man jobba sig runt regler och vilka kan man bryta? Vilken tid i historien är det vi bör bevara och skydda? Och varför? Kan du gömma dig själv, din egna perfekta sfär, i ett skal av skenbar konformitet?

I det här verket skapar jag en bostad för en familj som vill bygga ett ytterligare hus på sin mark i Härjedalen. Ett hus som främst ska användas på vintern för fritidssyften.

Hur kan jag använda det här för att utforska mina frågor?