Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Dear Visitor,

Students from this year’s Interior Architecture & Furniture Design Bachelor’s programme present a range of works. They are the result of a learning process investigating a particular interest and context. The students explore an artistic-driven design practice as interior architects & furniture designers based on using tools, methods, ideas, and criticality when responding to a spatial, aesthetic and societal matter. As you walk through the exhibition, we invite you to consider each of these degree projects you come across. Discover them with your thoughts, questions, opinions and interests. Engage with them as they were made for you to reflect on a discourse about that common space we share, that common object we use, or perhaps that common dream we have.

These are proposals to be discovered or admired, to be discussed or felt, to be shared or detached, everything is possible.

You decide how to engage, what to experience and what to learn.

Enjoy!

Sergio Montero Bravo, Senior Lecturer in Interior Architecture

Kära besökare,

Examensstudenterna i årets kandidatprogram i inredningsarkitektur & möbeldesign visar upp en bred samling med arbeten. De är sprungna ur deras lärandeprocesser inom de olika intressen och sammanhang som de valt. Studenterna utforskar en konstnärligt driven designpraktik som inredningsarkitekter och möbeldesigners. Genom olika verktyg, metoder, idéer anlägger de ett kritiskt förhållningssätt till rumsliga, estetiska och sociala frågor. När du rör dig genom utställningen, ta dig tid att tänka kring de olika examensarbeten du ser. Utforska dem med dina egna tankar, frågor, åsikter och intressen. Närma dig dem, för de är skapade för att låta dig reflektera över en diskurs om våra gemensamma rum, gemensamma föremål, eller kanske våra gemensamma drömmar.

Dessa examensarbeten ska utforskas eller beundras, diskuteras eller kännas, delas eller isoleras, allt är möjligt.

Du avgör hur du närmar dig studenternas arbeten, vad du vill uppleva och vad du vill lära dig.

Mycket nöje!

Sergio Montero Bravo, lektor i inredningsarkitektur