Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Bachelor / Interior Architecture & Furniture Design / Josefin Lindberg

Josefin Lindberg
Josefin Lindberg
b. 1984, Sweden

Experiencing space

You are a child. You see something sparkling over on the other side of the room; something that attracts your attention. As you get closer, you discover that you can step into the spatiality. Please, come on in.

Inside, the light changes and there is an abundance of colour. It sparkles and the space is yours alone. What does it smell like? How does it feel? Is it magical, perhaps? What feelings does this evoke?

I work with the concept of atmosphere, using light and colour. What does it feel like to experience a room?

How do children experience rooms? What is a room without light? What senses are activated and what emotions are evoked when different materials, light, and colours meet?

How can I create a certain atmosphere as an Interior Architect, and what tools can I use?

How can I create a spatiality that is full of atmosphere?

Att uppleva rum

Du är ett barn. På avstånd ser du något som glimrar på andra sidan av rummet. Något som lockar din uppmärksamhet. När du närmar dig upptäcker du att du kan kliva in i rumsligheten. Varmt välkommen in.

Inuti förändras ljuset och färgerna flödar. Det glittrar till och utrymmet är bara ditt. Hur doftar det? Hur känns det? Kanske är det magiskt? Vad väcker det för känslor?

Jag arbetar med begreppet atmosfär genom ljus och färg. Vad är att uppleva ett rum?

Hur upplever barn rum? Vad är ett rum utan ljus? Vilka sinnen aktiveras och vilka känslor uppstår genom mötena mellan olika material, ljus och färg?

Hur kan jag som inredningsarkitekt skapa en stämning och vilka verktyg vill jag använda?

Hur kan jag skapa en rumslighet fylld av atmosfär?