Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Bachelor / Interior Architecture & Furniture Design / Helena Pernow

Helena Pernow


Drawing 1


Material 1

Helena Pernow
b. 1992, Sweden

In the corner of the eye

Step in through the entrance, strike your hand over the edge.

Welcome in, to dream and fantasise in and about a different world.
In my degree project, I explore the event of stepping in, from one context to another. Can the conditions for dreaming and fantasising change in that one step?

In my explorations of the event of stepping in I looked closer at edges. The edge becomes a method for me to understand the event in different ways. I looked at the edge metaphorically and very concretely, from a big scale to a small detail.

I ögonvrån

Kliv in genom entrén, stryk handen över kanten.

Välkommen in att drömma och fantisera i och om en annan värld. I mitt examensarbete undersöker jag händelsen av att kliva in, från ett sammanhang till ett annat. Kan förutsättningarna för drömmande och fantiserande ändras i det klivet?

I min undersökning av klivet har jag tittat närmre på kanter. Kanten blir en metod att förstå händelsen på flera olika sätt. Jag ser på kanten som både metafor och väldigt konkret, från stor skala till liten detalj.