Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Bachelor / Interior Architecture & Furniture Design / Miriam Söder

Miriam Söder

Miriam Söder
b. 1991, Sweden
+460762049691

Project Playground

Lukas is five years old and lives with his family in Hagsätra, Stockholm. Lukas wants to play just like any other child. Unfortunately Lukas is being left out from the universal joy from playing with other children. This is because there are no public playgrounds in Stockholm’s city that are built for kids who can’t run and don’t have full use of their legs. All playgrounds should be for participation and joy, regardless of physical conditions. So what does a fair playground look like?

Lekplatsprojektet

Lukas är 5 år och bor med sin familj i Hagsätra, Stockholm. Lukas vill precis som alla andra barn vara med, han vill leka och ha roligt. Men Lukas blir snuvad på gemensam glädje, eftersom inga kommunala lekplatser i hela Stockholms Stad är byggda för barn som inte kan springa och använda sina ben. Alla lekplatser skall vara en plats för delaktighet och glädje, oavsett fysiska förutsättningar. Så hur ser en rättvis lekplats ut?