Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Leo Eklund
b. 1988, Sweden
0046728759787

Tradinnovation

What factors determine how designers makes decisions? In my case, it has involved a willingness to innovate, to strip things away, and be honest. That is what I have learned. But what tradition am I part of? Whose tradition, and whose innovation? How does this work in relation to persons who are expected to own and identify with the objects?

I set off on a sort of educational trip of Sweden, during which I am not only critical of good taste, but also opposed to all dogmatic thoughts about taste.

I formulate four different briefs, or assignments, to build four stools. Each stool demonstrates an aspect of life in Sweden and the design principles I explore. Together they can spark a discussion about who has the privilege of understanding new Swedish design.

Tradinnovation

Vad avgör när en formgivare fattar sina beslut? För mig har det handlat om en vilja till innovation, att skala bort och att vara rak. Det har jag lärt mig. Men i vilken tradition verkar jag? Vems tradition, och vems innovation? Hur fungerar det i relation till människorna som förväntas äga och känna igen sig i föremålen?

Jag ger mig ut på en slags bildningsresa i Sverige, inte bara kritisk mot den goda smaken utan också emot alla dogmatiska tankar om smak.

Jag formulerar fyra stycken briefs, eller uppdrag, för att bygga fyra pallar. Var och en vittnar om en aspekt av livet i Sverige, och de designprinciper jag utforskar. Tillsammans kan de väcka diskussion om vem som har privilegiet att begripa ny svensk form.